masthead

Over Meer Kennis

Meer Kennis is opgericht door Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder die kennis wil overdragen over voor de praktijk relevante  onderwerpen op het gebied van Ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht, governance en compliance.

 

Wie is Wilco:

Wilco is programmaleider van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg, oprichter van Stichting Compliance in de Zorg (CIDZ) , hoofdredacteur van het tijdschrift Onderneming en Financiering (O&F) en advocaat bij Loyens & Loeff, mede gespecialiseerd in het ondernemingsrechten in het bijzonder in corporate governance en was van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht.

 

Summer Courses:

Naast zijn functie als advocaat en zijn activiteiten met Meer Kennis, verzorgd hij ook jaarlijkse Engelstalige law & economics “Summer Courses” voor internationale studenten in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Hier komen onderwerpen als corporate governance en mergers & aquisition aan bod.

Handboek Registeropleiding in de Zorg

Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder heeft met Mr. dr. Marc Wiggers, een mooi “Handboek Compliance in de zorg” van ruim 400  pagina’s, geredigeerd en met diverse gezaghebbende auteurs uit wetenschap en praktijk, geschreven om een goede compliance bij zorginstellingen te stimuleren. De tweede druk van dit boek dateert uit 2019. Op dit moment bereiden hij en mr. Tessa van den Ende van ZO. advocaten een derde druk voor waarin de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van compliance in de zorg zullen worden verwoord.

In dit boek komen vele deskundigen aan het woord over de verschillende aspecten van compliance en de onderwerpen die onderdeel behoren uit te maken van het compliance programma van een zorginstelling.

Handboek Compliance in de zorg
Onderneming en financiering

Publicaties

Daarnaast is Wilco hoofdredacteur van O&F en publiceert geregeld artikelen over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor (corporate) governance en compliance in de zorg.

Zo heeft hij, samen met andere docenten van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg, in de tweede editie van 2023 in het magazine Onderneming en Financiering het artikel gepubliceerd “Governance en compliance in de zorg na invoering van de Governancecode Zorg 2022 en de publicatie van het Kader Goed Bestuur 2022”. Dit artikel is van de hand van W.J. Oostwouder, S. Monsma en A. Peelen.

 

Over A. Peelen

Drs. A. (Anniek) Peelen is bestuurssecretaris bij Rijndam Revalidatie, lid van de Raad van Toezicht van de Merwelanden en daarnaast als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van Governance & Compliance in de zorg. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en lid van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.

Over S. Monsma

(Segrun) Monsma is eigenaar/directeur van Padkos Interim & Project Management te Haarlem. Zij is voorts als docent betrokken bij de Registeropleiding Compliance in de Zorg en secretaris van het bestuur van de Stichting Compliance in de Zorg.