Opleidingen

Compliance in de zorg

OPLEIDINGEN

Registeropleiding Compliance in de Zorg

Meer Kennis biedt verdiepende opleidingen aan, zowel incompany, online of op een locatie naar keuze met als doel kennis over te dragen over de praktische invullingen van onderwerpen gericht op het juridische, governance en compliance. Zo is de Registeropleiding Compliance in de Zorg een terugkerende opleiding die in 2024 haar zevende editie kent. Met deze opleiding streeft Wilco Oostwouder eveneens een ideaal na en heeft hiervoor een Stichting Compliance in de Zorg (CIDZ) opgericht (meer hierover op www.rcoz.nl). Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg én goede compliance bij zorginstellingen.

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg

Start : 8 maart 2024 met de zevende editie (5 dagen)

Locatie : Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14 te Utrecht

Groep : per editie gaan wij uit van maximaal 25 deelnemers voor optimale intervisie

Data

  • Vrijdag 8 maart 2024    – Governance & Compliance (plan & functie)
  • Vrijdag 15 maart 2024  – Financiering & Compliance programma
  • Vrijdag 5 april 2024       – Privacy, Kwaliteit & Veiligheid
  • Vrijdag 19 april 2024     – Marktwerking en Digitalisering
  • Vrijdag 24 mei 2024       – Arbeidsrecht, Reputatie- & Risicomanagement

Aanleiding

Compliance staat voor ‘verantwoord handelen’.

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstellingen relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Uit het onlangs gepubliceerde Integraal Zorgakkoord (IZA) volgt de noodzaak om binnen de bestaande wet- & regelgeving samen te werken om zorg die nodig is blijvend te kunnen garanderen.

Een professioneel ingericht Compliance Programma maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Met dit doel zijn zorgexperts een opleiding voor Compliance in de Zorg gestart, bedoeld voor zowel bestuurder als zorgprofessional die verantwoord handelen in haar DNA belangrijk acht.

Bekijk in de video de ervaringen van deelnemers.

Direct inschrijven voor de Registeropleiding via LUMC Boerhaave Nascholing:

Rol compliance officer

De compliance officer dient er aan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up-to-date is en blijft en zodoende de risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook op de hoogte moeten zijn van de valkuilen voor zorginstellingen in andere relevante rechtsgebieden (zoals privacy regelgeving en het arbeidsrecht). Compliance officer is echt een vak apart.

Aanpak
Tijdens de opleiding is de opdracht voor iedere deelnemer te werken aan het opstellen/actualiseren van het eigen compliance programma. Hierdoor heeft de deelnemer aan het einde van deze opleiding de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de zorginstelling over een aanzet voor een compliance programma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding eveneens belangrijk voor de ontwikkeling van de deelnemers.

Doelgroep

  • Managers, bestuurders, commissarissen, artsen, concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau: HBO en WO

Geaccrediteerd
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg (CIDZ). Voorts kunnen met deze opleiding 30 ABAN punten worden behaald. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg op www.rcoz.nl. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent op de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, advocaat Loyens & Loeff en van 2002 tot 2021 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Coördinator praktijk
Mr. Tessa van den Ende advocaat ZO. advocaten

Docenten

Docenten uit de praktijk, advocatuur en de academische wereld (waaronder hoogleraren van de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door ZO. Advocaten en LUMC Boerhaave Nascholing.

Voordeel

Meer Kennis is een handelsnaam van de eenmansonderneming “W.J. Oostwouder” die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094. Vanwege de inschrijving in het CRKBO-register (onder de naam “W.J. Oostwouder”) zijn de onderwijsactiviteiten van Meer Kennis ten behoeve van professionals vrijgesteld van BTW. 

Voor meer informatie en de vooraanmelding, klik hier

Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Wilco Oostwouder. Per telefoon 06-22938313 of stuur een email naar  management@meerkennis.nl

Quotes van deelnemers

Arts np, MSc.

“De registeropleiding compliance officer in de zorg gaf mij als deelnemer op integrale wijze inzicht. Het gaat daarbij om de hele range van compliance thema’s van de zorg: van mededinging en privacy, correct declareren en fiscaliteit tot aan kwaliteit en veiligheid”

Bestuurssecretaris – beleidsmedewerker

“Nooit eerder over compliance officer in de zorg gehoord, totdat ik er bij toeval over las, de opleiding besloot te gaan volgen en nu met volle tevredenheid terugkijk op een geslaagde opleiding die mijn kennis over compliance, in mijn geval in de gehandicaptenzorg, absoluut heeft verrijkt!’’

Mede-oprichtster zorginitiatieven

“De opleiding biedt een zeer waardevol en compleet overzicht van de verschillende aspecten van compliance, waaronder de onderliggende wet- en regelgeving gelinkt aan governance en kwaliteit en veiligheid’

Lid van de raad van toezicht bij een medische kliniek

‘Nuttig, leerzaam, bron van kennis’.

Adviseur Compliance & Projectmanagement

‘erg leerzaam en sprekers van divers en hoog niveau’

Zeer deskundig

‘Zéér deskundige sprekers over verschillende facetten van compliance, waardoor je een goed overzicht krijgt en er in je eigen organisatie mee aan de slag kunt.’

Vakgebied CO

‘Opleiding die het gehele vakgebied van CO belicht met veel bevlogen sprekers en heldere achtergrond informatie’

Inzicht in compliance in de zorg

‘De opleiding geeft je overzicht wat tot compliance in de zorg behoort en wat je als organisatie mogelijk nog te doen hebt. (En dat met goede sprekers en materiaal).

Handvatten

‘Levert concrete handvatten om te komen tot een compliance plan!

Deskundige sprekers

’‘Goede, deskundige sprekers die de diverse kanten van compliance belichten’

Veel inzicht

“Ik zal geen compliance plan gaan schrijven, maar de opleiding heeft mij als bestuurder veel inzicht gegeven. Vanuit die rol ga ik een aantal veranderingen doorvoeren n.a.v. de opgedane inzichten (waarvan e.e.a. al in gang is gezet).  Tevens zal ik volgend jaar een van mijn medewerkers laten deelnemen aan deze cursus met wel de opdracht om o.a. een compliance plan te gaan schrijven.”

Meer Kennis werkt bij de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg samen met:

ZO. advocaten
LUMC Boerhave