Meer Kennis

Meer Kennis is opgericht door Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder die, naast zijn functie als advocaat bij Loyens & Loeff NV, kennis wil overdragen over voor de praktijk relevante onderwerpen op het gebied van governance, ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht en compliance.

Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van governance van en compliance door ondernemingen, hoe richt u een compliance programma in, hoe voldoet u aan nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en governance en hoe voorkomt u als bestuurder of commissaris dat u met succes aansprakelijk wordt gesteld?

Meer Kennis is een onderwijsinstelling die cursussen over deze onderwerpen samen met deskundigen uit de praktijk samenstelt. Daarbij worden voor ondernemingen, bestuurders, commissarissen , compliance officers en bedrijfsjuristen relevante regelgeving, akkoorden en maatschappelijke ontwikkelingen toegelicht en vertaald naar suggesties voor de dagelijkse praktijk. Denk aan de Corporate Governance Code 2022, de Governancecode Zorg 2022, het Kader Goed bestuur, het Nationaal Preventieakkoord, maar ook aan het recente tot stand gekomen Integraal Zorgakkoord (IZA) waar naar samenwerkingen van zorgpartijen wordt gezocht om de maatschappelijke uitdagingen in de zorg aan te kunnen.

Enkele voorbeelden van terugkerende opleidingen:

  • Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg (v.a. maart 2024 alweer de 7e editie in samenwerking met Boerhaave Nascholing LUMC en ZO. advocaten)
  • Masterclass over samenwerking in Zorg en Welzijn in het licht van het Integraal Zorgakkoord (IZA) – 16 februari 2024 in Utrecht en in samenwerking met Lorenz en de Academie Sociaal Domein.
  • Jaarlijkse Summer Courses voor internationale studenten over Corporate Governance en Mergers & Aquisitions bij de Summer School van de Universiteit Utrecht

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg

Compliance staat voor ‘verantwoord handelen’. Meer Kennis richt zich hierbij met name op zorginstellingen, waar governance, ethiek én wet- & regelgeving  samenkomen. Compliance gaat over hoe een zorginstelling veilig, integer, respectvol en correct met haar cliënten/patiënten en personeel omgaat en verantwoorde en goede zorg levert. Compliance heeft dus niet alleen betrekking op voldoen aan wet- & regelgeving, maar juist ook betrekking op normen en waarden voor gedrag binnen een organisatie. Het gaat daar bij niet alleen om kernwaarden die vermeld zijn in de missie en visie van de zorginstelling maar bijvoorbeeld ook om normen op het gebied van privacy, veiligheid, kwaliteit, ethiek, medezeggenschap en cultuur. Belangrijk voor de bepaling van wat een zorginstelling wil uitstralen, maar meer nog gaat het om het gedrag en een open en eerlijke cultuur. Na het behalen van uw diploma voor de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg  mag de merkrechtelijke beschermde aanduiding “RCOZ” achter uw naam worden geplaatst zolang u ingeschreven blijft in het zgn. RCOZ-register.

(te vinden op de website www.rcoz.nl).

Wilt u hier meer over weten dan heeft Meer Kennis de Registeropleiding Compliance Officer in de zorg, klik hier voor de volledige omschrijving.

Een opleiding met gerenommeerde experts uit de praktijk en academische wereld, waaronder advocaten van het zorgteam van ZO. Advocaten en van Simmons & Simmons Advocaten alsmede hoogleraren van het LUMC.  De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met LUMC Boerhaave Nascholing en ZO. advocaten. In 2024 vindt alweer de 7e editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg plaats onder leiding van Wilco Oostwouder.

Strategie

Meer Kennis werkt bij de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg samen met:

ZO.  advocaten
LUMC Boerhave

WAT?

Meer Kennis voor verdiepende juridische, compliance en governance cursussen, zowel incompany, online als op een inspirerende locatie.

Hoe?

De cursussen worden gegeven door hoog gekwalificeerde docenten met een jarenlange praktijkervaring.

5

WIE?

Mede door de platte organisatie kan Meer Kennis tegen een laag tarief een uitgebreid programma aanbieden. Onze opleidingsinstelling is ingeschreven in het CRKBO-register(geregistreerd als “W.J. Oostwouder”), waardoor onze onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW zijn.

5

Masterclass 16 februari 2024

Masterclass samenwerking in zorg en welzijn in het licht van IZA

Een unieke bijeenkomst voor zorg- en sociaal domein professionals om de uitdagingen te doorgronden die het IZA met zich meebrengt.

16 februari 2024

Duur: 2 dagdelen van 09:00 – 17:00 uur met aansluitende borrel

Prijs: €795 excl. BTW per persoon

Maximaal 40 deelnemers, wees er snel bij

Locatie: Congresgebouw De Vereeniging, een prachtige locatie in het centrum van Utrecht

Samenwerking met: Academie Sociaal Domein, jb Lorenz, ZO. advocaten en advocaat Simmons & Simmons

Per dagdeel concrete handvatten:

In de ochtend geeft Warner Admiraal, een ervaren adviseur van jb Lorenz, concrete handvatten om succesvolle domeinoverstijgende samenwerkingen op te starten en duurzaam te borgen, toegespitst op het Integraal Zorgakkoord (IZA) waar veel nadruk ligt op samenwerking tussen aanbieders in zorg én welzijn.

In de middag nemen maar liefst 3 gerenommeerde advocaten je mee langs de kaders die vanuit governance, mededingingsrecht én arbeidsrecht relevant zijn voor het opzetten van samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn met behoud van kwaliteit en continuïteit van de zorg. Uiteraard om ‘verantwoord te kunnen handelen’, dus compliant te zijn.

Zie voor meer informatie en aanmelden (dit kan uitsluitend) via onderstaande link:

https://www.academiesociaaldomein.nl/trainingen/masterclass-samenwerking-in-zorg-en-welzijn-in-het-licht-van-iza/