Meer Kennis

Meer Kennis voor verdiepende juridische cursussen

CURSUSSEN / WORKSHOPS

De start van de vijfde editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg vindt naar verwachting plaats in januari/februari 2022

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstanties relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Met dit doel zijn zorgexperts een opleiding voor Compliance Officer in de Zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient er aan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft en zodoende de risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook zeker in aanverwante rechtsgebieden. Compliance officer is echt een vak apart.

Aanpak
Tijdens de opleiding is de opdracht voor iedere deelnemer te werken aan het opstellen/actualiseren van het eigen compliance programma. Hierdoor heeft de deelnemer aan het einde van deze opleiding de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de zorginstelling over eenaanzet voor een compliance programma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding eveneens belangrijke onderdelen.

Doelgroep

  • Managers,      concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers      van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance      officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau      hbo en wo

Geaccrediteerd
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, Hoogleraar Universiteit Utrecht, advocaat, Loyens & Loeff

Coördinator praktijk
Mr. dr. Marc Wiggers, advocaat Loyens & Loeff

Docenten

Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Locaties

Kantoor Loyens & Loeff Amsterdam

Overig

Meer Kennis is een handelsnaam van de eenmansonderneming “W.J. Oostwouder” die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094. Vanwege de inschrijving in het CRKBO-register (onder de naam “W.J. Oostwouder”) zijn de onderwijsactiviteiten van Meer Kennis ten behoeve van professionals vrijgesteld van btw. 

Voor meer informatie zie hier en hier voor aanmelding

Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Wilco Oostwouder.